Sub Image

Reversa

"Plateletten Zengin Plazama" sıvısı ve buna eklenen trombosit kaynaklı otolog protein
karışımının saçların seyrekleştiği bölgeye uygulanmasıdır.

Reversa - PRP

REVERSA, PLATELETTEN ZENGİN PLAZMA

Transmed Araştırma ekibi Reversa sistemi ile tedavi edilen hastalarda iki üç hafta içinde saç dökülmesinin geçici olarak durduğunu ve uygulama yapılan bölgedeki saçların üç ayda hacim kazandığını gözlemlediler [1]. Dökülen saçların yerine koyulmasını hızlandıran vitamin destekleri birlikte uygulanırsa sonuç daha memnun edici olmaktadır.

Reversa nedir?
Reversa sistemi PRP dediğimiz ‘Plateletten Zengin Plazma’ sıvısı ve buna eklenen trombosit kaynaklı otolog protein karışımının saçların seyrekleştiği bölgeye uygulanmasıdır.

Neden Reversa?
Rreversa sistemi tamamen yabancı medikal literatürde FDA onaylı uygulamalara ve Transmed AR&GE ekibinin yaptığı gözlem sonuçlarına dayanır.

Reversa herkese uygulanabilir mi?
Reversa sistemi genetik ya da mevsimsel sebeplerle seyrekleşmiş ancak tamamen dökülmemiş saçları olan erkek ya da kadın vakalara uygulanabilir. Medikal literatürde ‘ALOPECIA AREATA‘ adı altında geçen bölgesel saç dökülmesi hastalığında da uygulanmaktadır.

Reversa sistemindeki prosedür nedir?
Reversa sistemi kendi kanınızdan elde edilen trombositlerin yine trombositlerinizden elde edilen proteinlerle aktive edilerek saçlı deriye uygulanmasıdır. Tamamen kendi kanınızla hazırlanır.

Saç kökü Haritası: Verici alandaki saç kökleriyle ‘miniaturization’ döngüsüne girmiş yani çapı daralmaya başlamış saç köklerinin haritası.

Harita yardımıyla hastanın Reversa için uygun olup olmadığı ve uygulamanın yeri belirlenir.

ReversaKişiden ‘Plateletten Zengin Plazma’ sıvısı hazırlamak üzere 30 cc kan alınır. Bu herhangi bir kan testi yaptırmaya gittiğinizde verdiğiniz bir tüp kan kadardır. Alınan kan, özel setli santrifüj aletinde belirli bir süre çevirildikten sonra tüp içerisinde etmenlerine ayrılır: Burada elde edilen plateletler steril bir işlemden geçirilip aktive edilerek saçlı deriye verilmek üzere hazırlanırlar.

Yüzeysel enjeksiyon tekniğiyle Reversa kokteyli 1 cm2‘lik aralıklarla kafa derisine uygulandıktan sonra kalan miktar sprey formatında uygulamanın yapıldığı bölgeye püskürtülerek işlem tamamlanır.

Uygulama yapılan alan ilk 24 saat içerisinde yıkanmaz. Bu süre içerisinde enjeksiyonlara bağlı olarak hafif sızı olması beklenir. Ancak, uygulama sonrası takriben iki saat içinde kaybolur. Verilen Reversa kokteyli kendi kanınız ve doğal protein karışımından başka maddeler ihtiva etmediğinden tedavi sonrasında herhangi bir alerjik reaksiyon ya da enfeksiyon riski bulunmaz.

Reversa sisteminin yan etkileri nelerdir?
Verilen Reversa karışımı kendi kanınız dan elde edilmiş doğal aktivatörlerinden oluştuğu için işlem sırasında ya da sonrasında herhangi bir alerjik reaksiyon ya da enfeksiyon riski bulunmaz.

Reversa sisteminde kullanılan PRP nedir?
Reversa sistemi içerisinde kullanılan ve uygulamanın kemiğini oluşturan PRP yani ‘Plateletten Zengin Plazma’ 1970′lerden beri tüm dünyada yara iyileştirmesini hızlandırmada kullanılan bir kan yan ürünüdür. Özellikle de geçtiğimiz on yıl içerisinde Amerika’da spor sektöründeki yıldız atlet ve beyzbolculara uygulanmış olması PRP’yi kamuoyunda bilinen bir tedavi yöntemi haline getirmiştir. Konuyla ilgili New York Times yazısı için lütfen buraya tıklayın.

Reversa sistemi kanıtlanmış mıdır?
PRP Amerika’da FDA yani devlete bağlı ‘Gıda ve İlaç İdaresi’ tarafından onaylanmıştır. Buna ilaveten Reversa sisteminde kullandığımız aktivatörler ile trombositlerden salgılanan proteinler yine ‘otolog ‘ yani hastanın kendi kanından üretilip yine kendisine verilen türdendir ve hücre çoğalmasına yardımcı olduklarına dair çok sayıda medikal literatür bulunmaktadır.

Reversa sisteminin etkileri hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Bu nedenle beklentilerde ölçülü olmalı ve tedavinin olumlu etkilerinin her hastada aynı derecede olmayabileceği unutulmamalıdır.

[1] Halen devam eden çalışmamızın metni etik kurul kararına sunulmuştur.

pix